Registrera din profil

Välkommen till registreringen av din ArbetsrelateratDNA™ profil

Vår modell bygger på att få en fördjupad insikt i VAD och HUR du väljer att agera och vilka perspektiv och preferenser som är just dina. Genom att känna till detta och få bättre kunskap om bakgrunden till dina val och prioriteringar, kommer du lättare att kunna ta tillvara på och tydliggöra din potential, dina behov och matcha dig mot roller och uppdrag. Du kommer även att få en bättre insikt i hur du kan göra dina karriärval, eller i livet i stort. ArbetsrelateratDNA™ ger dig en karta som inte placerar dig i fack eller definierar dig via en personlighet.

Du registrerar dig som privatperson och har 2 alternativ:
1. Du kan genomföra alla övningar och få ett första smakprov på ditt perspektiv på problemlösning i
Steg 2 - Arbetssätt. Problemlösning är en av de viktigaste delarna att känna till för att bättre kunna förstå var du passar bäst och kan få ut mest av din potential.

2. Du genomför alla övningar, går till Betallösningen i Steg 7 och får då tillgång till hela Din Profil och kan ladda ner din ArbetsrelateratDNA™-rapport i Steg 8.

Du kan även, med ditt medgivande, matcha ditt ArbetsrelateratDNA™ mot vår databas med företag och organisationer som söker personer för nya uppdrag. Matchningen sker inte mot ålder och kön, men du behöver ange dina registreringsuppgifter för statistisk validitet.

Du är redan registrerad av din arbetsgivare:
Din profil är inte publik, utan ENDAST kopplad till din arbetsgivare. Du ser resultaten direkt på Din profilsida här och du kan ladda ner din ArbetsrelateratDNA™-rapport.

Alla övningar i Steg 2, 3 och 4, kan genomföras på en gång, eller pausas för att slutföras vid senare tillfällen. Hela profilen tar mellan 45-90 minuter att slutföra. Du behöver genomföra alla övningarna i Steg 2, 3 och 4 för att kunna se din ArbetsrelateratDNA™-rapport under Steg 8.

Genom att gå vidare nedan godkänner du att de uppgifter som du lämnar registreras i PerformancePotentials databas. ENDAST som privatperson och efter din tillåtelse, kan du bli matchad mot passande företag och organisationer.

Vi önskar dig lycka till!

Steg 1 av 8
Pågår

Registrering

1

Dina uppgifter

Fyll i dina uppgifter för att kunna gå vidare och påbörja övningarna.

Namn

Person

Nationalitet

Språk

Kön

Lösenord

Villkor för datalagring & personuppgifter

PerformancePotential lagrar det av dig registrerade datat i vår databas. Detta för att kunna möjliggöra din åtkomst till dina resultat efter gjorda övningar samt tillgång till din ArbetsrelateratDNA™ rapport.

×

Bekräfta borttagning

Är du säker på att du vill ta bort ditt samtycke? Du kommer inte då längre att kunna logga in i tjänsten och få tillgång till din ArbetsrelateratDNA™- rapport och dina uppgifter kommer att bli anonymiserade för all framtid. Vill du verkligen återkalla ditt samtycke?

×
Steg 2 av 8
Ej slutfört

ObjectiveBusinessScenarios™

2

Ditt Arbetssätt - problemlösningsperspektivet

Här kommer du att få möta situationer inom fem olika processområden och olika förslag på hur du kan lösa just denna situation eller utmaning. Du kan endast välja ett alternativ av de fyra. Välj det alternativ som är närmast ditt naturliga agerande.

Det finns inte något Arbetssätt eller sätt att lösa eller närma sig en utmaning som är rätt eller fel, utan endast ett resultat av ditt sätt att gå tillväga. Du kan ha olika tillvägagångssätt inom olika områden, vilket visar hela din dynamik och bredd.

Våra scenarion är skapade av verksamma operativa och seniora ledare inom näringsliv och organisationer och är verklighetsbaserade. Frågorna är formulerade för situationer som kräver olika beslut, oavsett om du har denna specifika erfarenhet eller inte, även om du aldrig har varit i den situation som beskrivs, har du ändå en idé om hur du skulle gått tillväga. Vår metod kallas ObjectiveBusinessScenarios™.

Resultatet av denna övning ser du direkt på skärmen när du är klar.

Steg 3 av 8
Ej slutfört

Värderingsanalysen™

3

Värderingar - emotionella perspektivet

Att känna till sina personliga prioriterade värderingar ger dig värdefull information om vad du vill förverkliga och vad som skapar mening för dig. Vår värderingsanalys ger dig möjlighet att få fram dina prioriterade och personliga värderingar.

Du kan välja att göra delar av frågorna och återgå till verktyget senare. De svar du redan lämnat finns sparade. En person har ett mindre antal värderingar som är prioriterade under livstiden. Du kommer att se dina 12 st mest prioriterade värderingar.

Värderingsanalysen är varken ett test eller en kartläggning utan berättar vad du värderar och beskriver ditt emotionella perspektiv. Den hjälper dig att upptäcka vad som verkligen är viktigt för dig och vad som ger eller tar din energi.

Resultatet av denna övning visas på skärmen när du är klar. De specifika definitionerna av dina värderingsord hittar du i din ArbetsrelateratDNA™-rapport och genom att dra muspekaren över värderingsordet i ditt resultat på skärmen.

Om du registrerat dig som privatperson, kan du genomföra själva övningen kostnadsfritt och ditt resultat kan matchas. Vill du se ditt resultat och få tillgång till din ArbetsrelateratDNA™-rapport, gör du valet via betalningslösningen i Steg 7. Alla resultat presenteras då i Din profil här och som du då kan se direkt på skärmen.

Steg 4 av 8
Ej slutfört

Beteende- och genomförandestil – genomförandeperspektivet

4

Beteende – och genomförandeperspektivet

Den här analysen beskriver ditt sätt och perspektiv att baserat på ditt TEMPO och FOKUS och hur du helst använder det i olika situationer för att genomföra aktiviteter och kommunicera med och relatera till din omgivning.

Om du registrerat dig som privatperson, kan du genomföra själva övningen kostnadsfritt och ditt resultat kan matchas. Vill du se ditt resultat och få tillgång till din ArbetsrelateratDNA™-rapport, gör du valet via betalningslösningen i Steg 7. Resultatet presenteras då i Din profil här som du då kan se direkt på skärmen.

Steg 5 av 8
Ej slutfört

Erfarenhet & Ambition

5

Dina erfarenheter och ambitioner

Här fyller du i de erfarenheter och kunskaper du besitter, samt vilka roller och branscher du är intresserad av. Denna information används ENBART för dig som registrerat dig som privatperson och för att matcha mot de specifika krav en uppdragsgivare har inom ett kunskaps- eller kompetensområde. När du fyllt i detta kommer du att se en summering av de alternativ du angett. Ange även dina 4-5 senaste uppdrag eller roller och i vilka branscher de återfinns. Du kan ändra eller addera information som du önskar.

Steg 6 av 8
Ej slutfört

Ladda upp din profil

6

Lägg upp din profil för extern matchning

Du måste ha genomfört alla övningar i Steg 2, 3 och 4 och laddat ner resultatet för att kunna ladda upp hela Din profil och ArbetsrelateratDNA™- rapport.

I det fall du är registrerad som privatperson och genom att trycka på ”Ladda upp din profil” nedan, kan du att bli sökbar för företag och organisationer som är intresserade av att hitta personer som stämmer med din profil. Om du är kopplad till en organisation för internt bruk kommer din profil ENDAST att visas internt. Detta steg gäller då INTE för dig.

Externa företag eller organisationer ser ENDAST din profil anonymt. Ditt namn eller din kontakt kommer aldrig att anges förrän du har godkänt det.

Om du är registrerad via din arbetsgivare visas din profil ENDAST internt.

Ladda upp din profil

Villkor

Härmed godkänner jag att de uppgifter jag lämnar registreras och lagras i PerformancePotentials databas för matchning. Informationen används för att matcha din profil med en passande företag eller organisation om du registrerat dig som privatperson. Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer aldrig visas för potentiella uppdragsgivare utan ditt medgivande.

×
Steg 7 av 8
Ej slutfört

Payson

7

Betalning

Du kan göra dig tillgänglig för matchning ENDAST om du registrerat dig som privatperson. Du kan ta del av den första övningen i Steg 2- Arbetssätt UTAN kostnad, men för att se resultatet av alla övningarna och få tillgång till din ArbetsrelateratDNA™- rapport, utgår en årsavgift på 500Kr. Om du önskar en timmes genomgång och återkoppling av ditt resultat tillsammans med en erfaren karriärrådgivare, är priset 1.900Kr.

Observera att Payson AB kommer att stå som betalningsmottagare på ditt kontoutdrag.

Steg 8 av 8
Ej slutfört

Ditt ArbetsrelateratDNA™

8

Ladda ner ArbetsrelateratDNA™-rapporten

Detta steg är låst just nu! Du behöver genomföra alla övningar i Steg 2,3 och 4. Om du är registrerad som privatperson och vill få tillgång till din ArbetsrelateratDNA™-rapport, går du till Betallösningen i Steg 7.